top of page

HANOWER SOLAR

IMPRESSUM

Za stronę odpowiada:
Hannover Solar GmbH
Herrenstraße 13
30159 Hanower
info@hanoversolar.de

Dyrektor Zarządzający: Nicole Koszarek
Zarejestrowany w AG Hannover: HRB 209715
Miejsce jurysdykcji i wykonania: 30159 Hanower

Więcej informacji na temat Hanover Solar GmbH można znaleźć na stronie www.hanoversolar.de.

obciążenie
Hanover Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność lub kompletność udostępnionych informacji.
Ponadto Hanover Solar nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wykorzystaniem lub dystrybucją tych informacji lub w związku z dystrybucją/wykorzystaniem tych informacji.

Hanover Solar zastrzega sobie prawo do uzupełniania lub zmiany podanych informacji w dowolnym momencie.
Copyright Kai de Buhr Wszelkie prawa zastrzeżone: Teksty, obrazy, grafiki, dźwięki, animacje i filmy oraz ich układ na stronach internetowych Münsterland Solar są chronione prawem autorskim i innymi prawami ochronnymi. Zawartość tej strony internetowej nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana ani udostępniana osobom trzecim w celach komercyjnych.
Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej, które mogą być chronione przez osoby trzecie, podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakowaniu oraz prawom własności każdorazowo zarejestrowanego właściciela.

Prywatność
Hanover Solar podlega postanowieniom Federalnej Ustawy o Ochronie Danych (BDSG), co oznacza, że anonimowość użytkownika jest zasadniczo zachowana podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Jeżeli w indywidualnych przypadkach wymagane będzie podanie imienia i nazwiska, adresu lub innych danych osobowych, zostaniesz o tym wcześniej poinformowany.
Po wywołaniu strony internetowej Hanover Solar może otrzymać dane dotyczące użytkowania, które są przechowywane w celach bezpieczeństwa i mogą umożliwić identyfikację (np. adres IP, data, godzina i przeglądane strony). Hanover Solar może dokonać oceny tych danych w celu poznania zachowań użytkowników i opracowania statystyk. We wszystkich działaniach przestrzegane są wysokie standardy bezpieczeństwa wynikające z ustawy o ochronie danych telekomunikacyjnych (TDDSG) oraz rozporządzenia o ochronie danych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (TDSV). Nie ma osobistego użytku. Analiza statystyczna anonimowych rekordów danych pozostaje zastrzeżona.
Jeśli dane zostaną przekazane dostawcom usług w kontekście przetwarzania danych zamówień, są oni związani BDSG, innymi przepisami prawa oraz umownie polityką prywatności Hanover Solar. W zakresie, w jakim Hanover Solar jest do tego zobowiązany przez prawo lub nakaz sądowy, przekaże Twoje dane w zakresie wymaganym do organów uprawnionych do otrzymywania informacji. Hanover Solar nie przekaże Twoich danych stronom trzecim w innych celach bez Twojej wyraźnej zgody.

Prawo do wycofania się
Jeśli poprosisz Hanover Solar o niewykorzystywanie Twoich danych osobowych do dalszego kontaktu i/lub ich usunięcia, postąpimy odpowiednio. Anulowanie lub usunięcie nie ma wpływu na dane, które są absolutnie niezbędne do przetwarzania zamówienia lub do celów komercyjnych. Proszę zrozumieć, że jeśli wycofasz swoją zgodę, spersonalizowana usługa nie będzie już mogła być świadczona, ponieważ opiera się na wykorzystaniu danych klienta.

Lewo
Hanover Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za strony internetowe, do których odsyłają hiperłącza. Wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści na tych powiązanych stronach. Hanover Solar nie ma na to żadnego wpływu i nie traktuje tych treści jako własnych.

Ciasteczka
Pliki cookie to informacje tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Przeglądarka internetowa użytkownika kontroluje, gdzie jest przechowywany plik cookie. Pliki cookie zawierają informacje, które są odsyłane do serwera przy następnym wejściu na stronę. Mogą być odczytane tylko przez serwer, który je wcześniej zapisał. Ta technologia jest wykorzystywana przez wiele stron internetowych na całym świecie iw Niemczech do rozpoznawania odwiedzających strony. Cookies nie mogą przeniknąć do systemu użytkownika i wyrządzić tam szkody. Pliki cookie Hanover Solar nie zawierają żadnych danych osobowych, a jedynie numer identyfikacyjny, który nie ma znaczenia poza witryną Hanover Solar. Za pomocą tych plików cookie możemy zoptymalizować wskazówki dla użytkowników na naszych stronach internetowych z korzyścią dla naszych gości i analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych stron internetowych. Jeśli nie chcesz korzystać z zalet plików cookie, możesz je aktywować lub dezaktywować za pomocą prostej procedury w swojej przeglądarce. Zwróć uwagę na indywidualne możliwości ustawień Twojej przeglądarki. Hanover Solar wykorzystuje pliki cookie tylko wtedy, gdy są one niezbędne do obsługi funkcji użytkownika lub ułatwiają nawigację na stronie internetowej, a także do ogólnej analizy użytkowania. Informacje nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Hanower w maju 2018

bottom of page