top of page

HANOWER SOLAR

Polityka prywatności zgodnie z DSGVO

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych, w szczególności rozporządzenia podstawowego UE o ochronie danych (DSGVO), jest:
Prawa Twoich ofiar
Zawsze możesz skorzystać z następujących praw, korzystając z danych kontaktowych naszego inspektora ochrony danych:
Informacja o przechowywanych przez Ciebie danych i ich przetwarzaniu, Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych, Usunięcie przechowywanych danych, Ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli nie możemy jeszcze usunąć Twoich danych ze względu na obowiązki prawne, Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych oraz Przenoszenie danych, jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych lub podpisałeś z nami umowę.
Jeśli wyraziłeś zgodę, możesz ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.
Zawsze możesz skontaktować się z organem nadzorczym odpowiedzialnym za Ciebie w sprawie skargi. Twój właściwy organ nadzorczy zależy od Twojego miejsca zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia. Lista organów nadzorczych (dla obszaru niepublicznego) wraz z adresem znajduje się pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Cele przetwarzania danych przez organ odpowiedzialny i osoby trzecie
Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności. Przekazanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione nie ma miejsca. Udostępniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy:
Wyraziłaś wyraźną zgodę na przetwarzanie jest wymagane do realizacji umowy z Tobą, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzanie jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów i nie ma powodu, aby sądzić, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu twoich informacji.
Szyfrowanie SSL
Aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych podczas transmisji, używamy najnowocześniejszych technik szyfrowania (takich jak SSL) przez HTTPS.
Formularz kontaktowy
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, wyraż dobrowolną zgodę na kontakt z nami. Wymaga to podania prawidłowego adresu e-mail. Służy to do przypisania wniosku i późniejszej odpowiedzi na to samo. Podanie dalszych danych jest opcjonalne. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu przetworzenia wniosku i ewentualnych dalszych pytań. Po zrealizowaniu żądania automatycznie usuniesz dane osobowe.
Korzystanie z Map Google
Ta strona korzysta z Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z Google Maps, Google zbiera również, przetwarza i wykorzystuje dane dotyczące korzystania z funkcji map przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w Informacji o ochronie prywatności Google. Tam możesz również zmienić swoje osobiste ustawienia prywatności w centrum prywatności. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi związanymi z produktami Google, kliknij tutaj.
Zmiana naszej polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności, aby zawsze odpowiadała aktualnym wymogom prawnym lub wprowadzenia zmian w naszych usługach w polityce prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Twoja nowa wizyta będzie podlegać nowej polityce prywatności.
Pytania do inspektora ochrony danych
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące prywatności, napisz do nas lub skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych w naszej organizacji:
info@hanoversolar.de

bottom of page