top of page

HANOVER SOLAR

IMPRESSUM

Verantwoordelijk voor de website is:
Hannover Solar GmbH
Herrenstrae 13
30159 Hannover
info@hanoversolar.de

Directeur: Nicole Koszarek
Geregistreerd bij AG Hannover: HRB 209715
Plaats van jurisdictie en uitvoering: 30159 Hannover

Meer informatie over Hanover Solar GmbH vindt u op www.hanoversolar.de.

aansprakelijkheid
Hanover Solar aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie.
Verder aanvaardt Hanover Solar geen aansprakelijkheid voor verliezen veroorzaakt door het gebruik of de verspreiding van deze informatie of in verband met de verspreiding/het gebruik van deze informatie.

Hanover Solar behoudt zich het recht voor om de verstrekte informatie op elk moment aan te vullen of te wijzigen.
Copyright Kai de Buhr Alle rechten voorbehouden: Teksten, afbeeldingen, grafieken, geluiden, animaties en video's evenals hun rangschikking op Münsterland Solar-websites zijn auteursrechtelijk en andere beschermende wetten beschermd. De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt.
Alle op de website vermelde merken en handelsmerken, die door derden kunnen worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van de toepasselijke etiketteringswet en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar.

privacy
Hanover Solar is onderworpen aan de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG), wat betekent dat de anonimiteit van de gebruiker tijdens het bezoek aan onze website fundamenteel wordt bewaard. Als in individuele gevallen uw naam, adres of andere persoonsgegevens nodig zijn, wordt u hierover vooraf geïnformeerd.
Bij het oproepen van de website kan Hanover Solar gebruiksgegevens ontvangen die voor veiligheidsdoeleinden zijn opgeslagen en identificatie mogelijk maken (bijv. IP-adres, datum, tijd en bekeken pagina's). Hanover Solar kan deze gegevens evalueren om het gebruikersgedrag te leren kennen en om statistieken op te stellen. Bij alle maatregelen worden de hoge veiligheidsnormen van de Wet bescherming persoonsgegevens (TDDSG) en de verordening gegevensbescherming telecommunicatiebedrijven (TDSV) in acht genomen. Er is geen persoonlijk gebruik. De statistische analyse van anonieme gegevensrecords blijft voorbehouden.
Indien gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners in het kader van de verwerking van ordergegevens, zijn deze gebonden aan de BDSG, andere wettelijke voorschriften en contractueel aan het privacybeleid van Hanover Solar. Voor zover Hanover Solar hiertoe verplicht is door de wet of een gerechtelijk bevel, zal het uw gegevens voor zover nodig doorgeven aan autoriteiten die gerechtigd zijn om informatie te ontvangen. Hanover Solar zal uw gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven voor andere doeleinden.

Herroepingsrecht
Als u Hanover Solar vraagt om uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor verder contact en/of om deze te verwijderen, zullen wij dienovereenkomstig te werk gaan. Gegevens die absoluut noodzakelijk zijn voor de orderverwerking of voor commerciële doeleinden worden niet beïnvloed door annulering of verwijdering. Begrijp alsjeblieft dat als je je toestemming intrekt, de gepersonaliseerde service niet langer kan worden geleverd, omdat deze is gebaseerd op het gebruik van klantgegevens.

Links
Hanover Solar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. Wij distantiëren ons uitdrukkelijk van alle inhoud op deze gelinkte pagina's. Hanover Solar heeft hier geen invloed op en neemt deze inhoud niet als eigen inhoud over.

Koekjes
Cookies zijn tekstinformatie die op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. De webbrowser van de gebruiker bepaalt waar de cookie wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die de volgende keer dat een pagina wordt geopend, naar de server wordt teruggestuurd. Ze kunnen alleen worden gelezen door de server die ze vooraf heeft opgeslagen. Deze technologie wordt door veel websites wereldwijd en in Duitsland gebruikt om bezoekers van de pagina's te herkennen. Cookies kunnen het systeem van de gebruiker niet binnendringen en daar schade aanrichten. Hanover Solar-cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u, alleen een identificatienummer dat buiten de Hanover Solar-website geen betekenis heeft. Met behulp van deze cookies kunnen wij de gebruikersbegeleiding op onze websites optimaliseren ten behoeve van onze bezoekers en analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Als u geen gebruik wilt maken van de voordelen van cookies, kunt u deze met behulp van een eenvoudige procedure in uw browser activeren of deactiveren. Let op de individuele instellingsmogelijkheden van uw browser. Hanover Solar gebruikt cookies alleen als ze nodig zijn voor gebruikersfuncties of om de navigatie op de website te vergemakkelijken, evenals voor algemene gebruiksanalyse. De informatie wordt niet aan derden ter beschikking gesteld.

Hannover in mei 2018

bottom of page