top of page

HANOVER SOLAR

Privacybeleid volgens DSGVO

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetten, in het bijzonder de EU-basisverordening gegevensbescherming (DSGVO), is:
De rechten van uw slachtoffers
U kunt altijd de volgende rechten uitoefenen onder de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:
Informatie over uw opgeslagen gegevens en de verwerking ervan, Correctie van onjuiste persoonsgegevens, Verwijdering van uw opgeslagen gegevens, Beperking van de gegevensverwerking, als wij uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen, Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons en Gegevensoverdraagbaarheid, als u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt ondertekend.
Als u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde intrekken voor de toekomst.
U kunt met een klacht altijd terecht bij de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is. Uw bevoegde toezichthoudende autoriteit is afhankelijk van de staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende inbreuk. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor het niet-openbare gedeelte) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.
Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden
We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Een overdracht van uw persoonsgegevens aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden vindt niet plaats. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:
U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven dat de verwerking nodig is om een contract met u af te sluiten, de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, de verwerking noodzakelijk is om legitieme belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang heeft door uw gegevens niet vrij te geven.
SSL-codering
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingstechnieken (zoals SSL) via HTTPS.
Contact Formulier
Als u vragen van welke aard dan ook heeft, neem dan contact met ons op via e-mail of het contactformulier, geef ons uw vrijwillige toestemming om contact met ons op te nemen. Hiervoor is de opgave van een geldig e-mailadres vereist. Dit dient om het verzoek en de daaropvolgende beantwoording ervan toe te wijzen. De specificatie van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte gegevens worden opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van het verzoek en voor eventuele vervolgvragen. Na het voltooien van het verzoek verwijdert u automatisch persoonsgegevens.
Google Maps gebruiken
Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Raadpleeg de privacyverklaring van Google voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het privacycentrum. Klik hier voor gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten.
Wijziging van ons privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen om altijd te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in het privacybeleid, bijvoorbeeld bij het introduceren van nieuwe diensten. Op uw nieuwe bezoek is het nieuwe privacybeleid van toepassing.
Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over privacy, kunt u ons een e-mail sturen of contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming in onze organisatie:
info@hanoversolar.de

bottom of page